o nas

Ordinacija je butična in ne nudi zobozdravstvenih storitev po tekočem traku. Vsakemu pacientu se posvetimo in poskušamo najti optimalno rešitev za njegovo zdravstveno stanje. Močno se trudimo delovati preventivno in tako zmanjšati potrebo po tem, da nas obiskujete v ordinaciji zaradi težav v ustih. Storitve so zaradi skrbnosti s katero so opravljene, zagotovo vredne svoje cene.

Za vaše zobe poskrbimo, kot da bi bili naši!

lučka1

Lučka Selič, dr.dent.med.

Poklic zobozdravnice sem si izbrala že v vrtcu, ko sem malim prijateljčkom z veseljem pulila majave mlečne zobe.

Diplomirala sem 2006 na Medicinski fakulteti v Ljubljani smer Dentalna medicina. Pred odprtjem lastne ordinacije sem delo zobozdravnice opravljala v več zasebnih ordinacijah, kjer sem pridobivala praktične izkušnje in s sprotnim dodatnim izobraževanjem tudi nova, sodobna, teoretična znanja. Ker sem v obdobju, ko sem delovala v javnem (koncesijskem) zobozdravstvu, ta sistem dobro spoznala, sem že zgodaj ugotovila, da v njem za svoje paciente ne morem skrbeti tako, kot znam in je potrebno, če želim opraviti svoje delo dobro in v skladu s sodobnimi smernicami v zobozdravstvu. Iskanje kompromisov, zaradi neustreznih časovnih in finančnih okvirjev, ki jih diktira zavarovalnica in imajo vedno za posledico manj kvalitetno opravljeno storitev, ki ima krajšo življenjsko dobo, me je ves čas delovanja v javnem zdravstvu močno obremenjevala. Ker želim svoje delo opravljati dobro, najbolje kot znam in v prihodnosti znati še več in še bolje , sem se odločila za odprtje samoplačniške ordinacije.

 Samoplačniška ordinacija na Malem Slatniku deluje od leta 2013 in predstavlja delovno okolje, ki mi omogoča, da za svoje paciente poskrbim tako, kot pričakujem, da bi zame poskrbel nekdo, ki bi mu zaupala skrb za svoje zdravje.

Nina

Nina Barbo, dipl.m.s.

Po zaključku osnovne šole sem šolanje nadaljevala na novomeški Srednji zdravstveni in kemijski šoli, nato pa na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, kjer sem pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Za to pot sem se odločila, ker imam rada delo z ljudmi in misel, da jim lahko pomagam, ko potrebujejo pomoč. Delo v zobozdravstveni ordinaciji sem izbrala zaradi nadgradnje že pridobljenega znanja, hkrati pa mi je nepoznano delo predstavljalo izziv, ki sem ga z veseljem sprejela. V naši ordinaciji se trudimo, da se ljudje pri nas počutijo prijetno in varno. Včasih je dovolj le prijazen sprejem in topla beseda, kar vodi v dobro počutje, obojestransko zaupanje in zadovoljstvo. Delo v zobozravstveni ordinaciji je zanimivo, raznoliko in poučno. Ker sem v zobozdravstvu začetnica, se zavedam, da me čaka še veliko novega znanja, novih izziov in izkušenj, kar me motivira in bogati.

Uroš Florjančič

Tehnična in IT podpora. Nepogrešljiv del ekipe.

Jure Gačnik, dr.dent.med., spec.oral.kirurg

ZUNANJI SODELAVEC NA PODROČJU ORALNE KIRURGIJE IN IMPLANTOLOGIJE