Navajanje cen vam, brez informacije o načinu izvedbe storitve in njenem kakovostnem razredu, ne pove ničesar...

…zato na naši strani ne objavljamo cenika. O strošku potrebnih storitev, da v vaša usta povrnemo zdravje, vas seznanimo po natančnem pregledu, ko imamo dovolj podatkov in vemo kakšno zdravljenje potrebujete.